Foto Art Studio-Stereoskopia-Anaglify-Programy 3D-Zdjęcia Street View

Anagryph Maker Prosty,  ale bardzo dobry program freeware do tworzenia anaglifów z dwóch zdjęć tego samego obiektu wykonanych z przesunięciem równoległym.  Program umożliwia regulację przesunięcia obrazów. Niestety nie jest możliwe kadrowanie obrazów wyjściowych.

Pobierz Anaglyph Maker 1.08 (wersja angielska) ze strony autora programu

* Jak zainstalować
wypakuj „anamk108.zip” i uruchom „AnaMaker.exe”.

* Dystrybucja
Freely distributable

* Jak korzystać z tego programu.
1. Przygotuj stereoparę zdjęć.
Jeśli chcesz wiedzieć o tym, jak fotografować,
zajrzyj na stronę 3D : http://www.stereoeye.jp/
i sprawdź linki na tej stronie.
2. Uruchom „AnaMaker.exe”
3. Naciśnij „Załaduj lewy obraz”, aby załadować obraz lewy
stereopary i wciśnij „Załaduj prawy obraz”, aby załadować
prawy obrazu stereo zdjęcia.
To oprogramowanie może importować obrazy w formacie JPEG lub BMP.
4. Wybierz metodę 3D z szary anaglif, kolor anaglif, wkran 3D….
5. Wcisnij „Wykonaj 3D” guzik. Zostanie wyświetlony obraz 3D.
6. Patrząc przez okulary anaglifowe wyreguluj pionowe przesunięcie obrazu przyciskami „G-góra, D-dół”
Przyciskami „L, P” i dostosuj poziome przesunięcie obrazu 3D „głębokości”
7. Wciśnij przycisk „Zapisz obraz 3D”, aby zapisać obraz trójwymiarowy.
Można zapisać w formacie BMP lub JPEG.
Jeśli chcesz mieć dwa zdjęcia do wyświetlania  równoleglego, krzyżowego oglądania lub
ZAKRES STEREO (* 1), kliknij przycisk opcji „2 obrazy (lewy i prawy)”
podczas zapisywania obrazów.